Felnőttképzés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00951-2009

Általános célú képzések

Az Általános célú képzések szervezésüket tekintve "nyílt kurzusok" illetve "vállalati képzések" formájában valósulnak meg.

A Nyílt kurzusok lehetőséget teremtenek a különböző szervezetek azonos képzési igényeivel rendelkező munkatársainak együttes fejlesztésére, biztosítják az azonnal alkalmazható, beépíthető módszerek és ismeretek elsajátítását, és ezen keresztül a résztvevő eredményességének növelését.

A Vállalati képzések speciális, a szervezet igényének megfelelő tréningrendszer létrehozását, működtetését tartalmazzák, melynek fontos eleme a "testre szabás". Leendő megbízóinkat személyesen felkeressük. A szervezetet, szükségleteiket megismerve, konzultálva az érintettekkel dolgozzuk ki képzési tervünket. Folyamatos együttműködésünk eredményeként a vállalat olyan módszerek, eszközök birtokába jut, mely a munkatársak közös munkája során a személyes kreativitást építve az egységes gondolatiság megteremtésével lehetőséget ad a hatékonyság javítására és ezen keresztül az üzleti eredményesség növelésére.

Felsővezető képzés

Gyakorlatorientált vezetőképzéseink célja a vezetői teljesítmény javítása, olyan vezetők kinevelése, akik képesek önállóan működő csapatot építeni, hatékonyan irányítani. Főbb témakörök: személyiségfejlesztés, vezetési ismeretek és módszerek átadása, kommunikáció, tárgyalástechnika, konfliktuskezelés, változások kezelése

Középvezető képzés

Gyakorlatorientált vezetőképzéseink célja a vezetői teljesítmény javítása, olyan vezetők kinevelése, akik képesek az ipari társadalom keretei között, egy konkrét vállalaton belüli (kisebb részben kívüli) vezetési kapcsolatrendszer működtetésére. A tananyag terjedelmét és az egyes modulokra fordított képzési időt a képzésbe bevont csoport meglévő ismereteinek és kompetenciáinak szintje együttesen határozzák meg. Főbb témakörök: önismeret fejlesztése, kommunikáció, vezetői feladatok, időgazdálkodás,

Csoportvezető képzés

Vezetéselméletet és vezetési gyakorlati ismereteket iskolában (egyetem, főiskola) nem szerzett csoportvezetők felkészítése az ipari társadalom keretei között, egy konkrét vállalaton belüli (kisebb részben kívüli) vezetési kapcsolatrendszer működtetésére.

Üzleti menedzserképzés (értékesítési munkatársak/üzletkötők képzése)

Az értékesítés területén dolgozó személyek hatékony munkavégzéséhez szükséges ismereteinek bővítése, rendszerezése. Az értékesítés eredményességét növelő módszerek átadása. A résztvevők felkészítése az új ismeretek és technikák gyakorlatban történő alkalmazására.

Ügyfélkapcsolati munkatársképzés

Az ügyfél orientáltság fejlesztése, szemléletformálás, az ügyfélszolgálati munka hatékonyságának javítása.

Projektmenedzsment

A képzés lényegét a projektek és az azok megvalósítását, menedzselését segítő technikák, módszerek és azok megismerése, átadása képezi. Segítséget nyújt, a résztvevők számára a különféle innovációs folyamatok menedzselésében.