Informatika szakmacsoport

Az emelt informatikai óraszámú gimnáziumi képzés tartalmáról

A 2016-2017-es tanévtől emelt informatikai óraszámú gimnáziumi osztályokban:
9. évfolyam (heti 7 szakmai óra): Informatika (közismereti), IT alapok gyakorlat, Programozás gyakorlat, Programozás
10. évfolyam (heti 8 szakmai óra): Informatika (közismereti), IT alapok gyakorlat, Hálózatok I. gyakorlat Programozás gyakorlat, Programozás
11. évfolyam (heti 9 szakmai óra): Hálózatok I., Hálózatok I. gyakorlat, Programozás gyakorlat, Programozás
12. évfolyam (heti 9 szakmai óra): Hálózatok I., Hálózatok I. gyakorlat, Programozás gyakorlat, Programozás, IT szakmai angol nyelv

A képzési időről

4+1 tanév (9-10-11-12-14)
Az informatikai rendszerüzemeltető szakképesítés iskolarendszerben érettségi után 2 tanév alatt sajátítható el. Mivel a jogszabályi környezet lehetővé teszi előzetes tanulmányok beszámítását, ezért szakmai programunkat úgy állítottuk össze, hogy az iskolánkban tanuló diákjaink a 9-12. évfolyamok szakmai óráin elsajátítják a 13. szakképző évfolyam tananyagát, így az érettségi után - kihagyva a 13. évfolyamot - tanulmányaikat az utolsó szakképző, vagyis a 14. évfolyamon folytathatják. Tanulóink az érettségi után egy évvel megszerezhetik emelt szintű OKJ-s szakképesítő bizonyítványukat (informatikai rendszergazda), melyre szakirányú felsőfokú továbbtanulásuk esetén többletpontot is kapnak.

A szakgimnáziumi (korábbi szakközépiskolai) képzés bemutatása

1998 óta, vagyis iskolánk megalapításától kezdődően folyik intézményünkben informatikai szakképzés a 9-14. évfolyamokon.

Ezekben az osztályainkban tanuló diákjaink - 2002 óta és jelenleg is - az informatikai rendszergazda szakképesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket és készségeket sajátíthatják el. Iskolánk CISCO Hálózati Akadémiaként működik, így diákjaink a 10. évfolyamtól ebbe a képzésbe is bekapcsolódnak.

A képzés tartalmáról

( A 2013-2014-es tanévben indult szakképzésben ) 9-12. évfolyamokon diákjaink tanórai foglalkozásai két nagy csoportra oszthatók: a közismereti tantárgyak és a szakmai tantárgyak tanítási óráira.
A közismereti órákon tanulóink az iskola Pedagógiai Programjában foglaltaknak megfelelően négy év alatt elsajátítják az egyes tantárgyak ismeretanyagát és ezen tanulmányaik lezárásaként érettségi vizsgát tesznek. A közismereti tantárgyak közül a matematika, a fizika és az informatika tantárgyak tanítására kiemelt hangsúlyt helyezünk ezen a szakon, hiszen tanulóink szakmai képzését e közismereti tantárgyak tudása nagyban elősegíti.

A szakmai tantárgyak tanóráin az informatikai rendszergazda szak speciális tananyagelemeit sajátítják el tanulóink. A következő felsorolás az informatika szakon tanuló diákjaink kötelező szakmai tantárgyait tartalmazza évfolyam szerinti bontásban.


A 2013-2014-es tanévben indult szakképzésben:
9. évfolyam (heti 8 szakmai óra): Informatika (közismereti) , Információtechnológiai alapok, Információtechnológiai gyakorlat, Munkahelyi egészség és biztonság, Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat, Adatbázis- és szoftverfejlesztés
10. évfolyam (heti 8 szakmai óra): Informatika (közismereti) , Hálózati ismeretek I. gyakorlat, Hálózati ismeretek I., Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat, Adatbázis és szoftverfejlesztés
11. évfolyam (heti 7 szakmai óra):Hálózati ismeretek I., Hálózati ismeretek I. gyakorlat, Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat, Adatbázis és szoftverfejlesztés
12. évfolyam (heti 8 szakmai óra): Hálózati ismeretek I., Hálózati ismeretek I. gyakorlat , Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat, Adatbázis és szoftverfejlesztés


A 14. évfolyam szakképzési programjába a Cisco Hálózati Akadémia CCNA vizsgára felkészítő tananyagát is beépítettük, így diákjaink - az OKJ vizsgafelkészüléssel párhuzamosan - automatikusan felkészülhetnek a nemzetközi CCNA minősítő vizsgára is.

A képzési időről

4+1 tanév (9-10-11-12-13)

Tanulóink az érettségi után egy évvel már megszerezhetik emelt szintű OKJ-s szakképesítő bizonyítványukat (informatikai rendszergazda), melyre szakirányú felsőfokú továbbtanulásuk esetén többletpontot is kapnak.

A képzés során megszerezhető végzettségek

  • Informatika ismeretek ágazati érettségi
  • OKJ Informatikai rendszergazda
  • Cisco IT Essentials tanfolyam (a Cisco Hálózati Akadémia keretein belül)
  • CCNA R&S tanúsítvány (1., 2., 3., 4. szemeszter)