Néhány szó az iskoláról kép kép

kép 1998. szeptember 1-től működik a Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium a Katedra Iskolai Alapítvány fenntartásával, a Költségvetési Törvény által meghatározott finanszírozással.

Az oktatás tartalma

A Katedra Általános és Középiskola szakgimnáziumi osztályaiban a törvényileg előírt gimnáziumi tananyag tanítása mellett középfokú alkalmazott-grafikusi illetve informatikai képzést ad, mely felkészíti, és alkalmassá teszi a tanulókat az önálló piacgazdasági tevékenységre, ugyanakkor a továbbtanuláshoz szükséges szakmai alapokat is biztosítja.
A gimnáziumi osztályok legfontosabb feladata a tanulók általános műveltségének alapozása, és az érettségi vizsgára való felkészítése.

A Katedra Általános és Középiskola célja olyan érettségizett fiatalok kibocsátása, akik képesek az általuk választott területeken önálló, alkotó jellegű, kreatív munkára, ugyanakkor eséllyel pályázhatnak a képzésüket kiteljesítő felsőfokú oktatási intézményekbe is.

Iskolánk néhány specialitása

  • A tanítás kis létszámú osztályokban, illetve szakmai órákon csoportbontásban folyik.
  • Hangsúlyos a nyelvoktatás, amely szintfelmérés alapján, a tudásszintnek megfelelő csoportokban zajlik.
  • A törvényben előírt kötelező tantárgyakon felül fizikából, informatikából, művészettörténetből és ábrázoló geometriából lehetőséget biztosítunk emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülésre.
  • Igény esetén, tanórán kívüli felzárkóztató, valamint tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk.
  • A kiemelten jó tanulmányi eredményt és közösségi munkát havi rendszeres ösztöndíjjal jutalmazzuk.