Képzés

Az informatikai szakmai képzésről

A 2007/2008-as tanévtől kezdve az iskolánk 9. évfolyamára felvételt nyert informatika szakos diákok - az OKJ változása miatt - új rendszerben tanulnak, szakirányuk: informatikai rendszergazda.

informatika A 9-12. évfolyamokon az érettségi vizsgára felkészítő közismereti képzésen túl a tanulók informatika szakmacsoportos alapozó oktatásban vesznek rész. Az alapozó oktatás célja az informatika rendszergazda szakképesítéshez szükséges szakmai alaptudás és alapkészség elsajátítása. Tanulmányaik során alkalmassá válhatnak az ECDL, bizonyos Microsoft Certified Professional vizsgák letételére. Lehetőségük van tanórán kívül foglalkozásként a Cisco által kidolgozott IT Essentials tanfolyam elvégzésére is. A programozás iránt fogékony diákjainknak - egyéni választásuk alapján - biztosítjuk a felkészülést a közismeret informatika tantárgy emelt szintű érettségi vizsgájára.
Az érettségi vizsga letétele után az érettségire és a szakmai alapozó oktatásra épülő szakképző évfolyamon folytathatják diákjaink tanulmányaikat, ahol felkészülnek a magyar emelt szintű "informatikai rendszergazda / informatikai hálózattelepítő- és üzemeltető" szakképesítés szakmai vizsgájára és a nemzetközi (és szakmai körökben nagy elismertséggel bíró) CCNA (Cisco Certified Networking Associate) vizsgára.

A művészeti képzésről

művész Iskolánk művészeti tagozatán végzett diákjai alkalmazott grafikusként elsősorban az Internet, a nyomda-, a csomagolóipar, a sajtó és reklám, a televízió és az animációs filmkészítés területén vállalhatnak munkát.
Ezeken a területeken - informatikai ismereteiket is kamatoztatva - képesek létrehozni olyan újfajta, praktikus, a mindennapi élet megkövetelte produktumokat , mint például a névjegykártyák, prospektusok, meghívók, képszerkesztés, hirdetési- és csomagolás grafikák, plakátok, újság- és könyvillusztrációk, vagy önállóan megoldani weblap készítési, animációs tervezői-rajzolói, tv-segédoperatőri, fotó-asszisztensi, stb. feladatokat.
A hangsúlyt a gyakorlati képzésre, az alkotásra, a különféle anyagok, technikák, módszerek megismerésére helyezzük, biztosítva a művészettörténeti, esztétikai, elméleti hátteret is.

A gimnáziumi képzésről

gimnázium A gimnázium legfontosabb feladata az érettségi vizsgára és a továbbtanulásra való felkészítés. A kétszintű érettségi bevezetésével az iskola ösztönzi tanulóit, hogy minél többen tegyenek emelt szintű érettségi vizsgát.

Felnőttképzés »»