Küldetésünk

Mottó:

" Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

Szent - Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok

A Katedra Középiskola egészének és a pedagógusok személyes munkájának célja az, hogy megtalálja és biztosítsa a legmegfelelőbb formákat, feltételeket és környezetet a tanulók fejlődéséhez, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapképességek megszerzéséhez.

Célunk, hogy diákjainkat hozzásegítsük ahhoz, hogy egyéniségüket, fogékonyságukat megtartva, döntéshozó képességüket fejlesztve önmagukkal és társas környezetükkel egyensúlyban levő személyiségekké váljanak.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink képesek legyenek közösségeket létrehozni és működtetni, másokkal együttműködni.

Céljaink eléréséhez a hagyományos magyar oktatás jól bevált módszereit olyan új eljárásokkal ötvözzük, amelyek lehetővé teszik, hogy diákjaink kompetenciái a kor követelményeinek megfelelően fejlődjenek. A tanulókat sokféle módon vonjuk be az oktatási folyamatba, figyelembe véve képességeik különbözőségét.

Az ismeretek gyakorlati alkalmazására helyezzük a hangsúlyt, ezzel növeljük diákjaink esélyét, hogy a későbbiekben megtalálják a számukra legmegfelelőbb tevékenységi köröket, ahol kreatívan és sikeresen tudnak munkálkodni.