Szakgimnáziumi osztály

A szakképesítés megnevezése:
Képző- és iparművészeti munkatárs

Szakirány:

Művészeti grafikus

azonosító száma: 4 0213 01

A jelentkezési lapon feltüntetendő tagozatkód: 0002
Tervezett tanulólétszám: 28 fő
Képzési idő: 4+1 év
A képzés jellemzői (a jelenleg érvényes jogszabályok alapján):
A 9-13 évfolyamokon párhuzamos képzésben vesznek részt a tanulók. A negyedik év végén érettségi vizsgát tehetnek a diákok. Az ötödik évben folyó szakmai képzés után szakmai vizsgát lehet tenni.
A tanulóink tanulmányaik folyamán a klasszikus képzőművészeti formatanon, alakrajzoláson, mintázáson át fokozatosan jutnak el arra a szintre, hogy az alkalmazott művészetek terén szerzett tudásuk, ismereteik konvertálhatók legyenek a mindennapokban. A hangsúlyt a gyakorlati képzésre, az alkotásra, a különféle anyagok, technikák, módszerek tevőleges megismerésére helyezzük, biztosítva a művészettörténeti, szakelméleti hátteret is.
A művészeti szakirányon tanuló diákjaink részére olyan grafikai szoftverhasználati ismereteket nyújtunk, melyek révén a számítógépet, mint eszközt képesek lesznek használni műveik elkészítéséhez.
Képzési cél:
Olyan rajzi és vizuális kultúrával rendelkező középfokú művészeti szakember képzése, aki rendelkezik a sokszorosítható grafikai illusztráció, reklámgrafikai tervek készítése, a számítógépes kiadványszerkesztés, számítógépes animáció, videofilm készítés, illetve ezek együttes alkalmazását megkívánó interaktív multimédiás termék előállításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Tisztában van a munkája végzéséhez szükséges technikai eszközök, programok használatával, lehetőségeivel.
Az iskolánkban szerzett ismeretek felkészítik a tanulóinkat a különböző művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló szakmai tevékenység megkezdésére.
További információ:

  • általános felvételi információk:
    Szabóné Sánta Julianna igazgatóhelyettes, pályaválasztási felelős (Telefon: 76/502-356)
  • szakmaspecifikus felvételi (és átjelentkezési) információk:
    Lovas Tibor művészeti vezető
    (Telefon: 76/502-350; E-mail: lovas@katedra-iskola.hu)