Szakgimnáziumi osztály - Művészeti szakmacsoport

A szakképesítés megnevezése: GRAFIKUS
OKJ azonosító száma: 54 211 04

A jelentkezési lapon feltüntetendő tagozatkód: 002

Tervezett tanulólétszám: 28 fő

Képzési idő: 4+1 év

A képzés jellemzői (a jelenleg érvényes jogszabályok alapján):

A 9-13 évfolyamokon párhuzamos képzésben vesznek részt a tanulók. A negyedik év végén érettségi vizsgát tehetnek a diákok. Az ötödik évben folyó szakmai képzés után szakmai OKJ vizsgát lehet tenni.

A hallgatók tanulmányaik folyamán a klasszikus képzőművészeti anatómián, alakrajzoláson, formatanon, mintázáson át fokozatosan jutnak el arra a szintre, hogy az alkalmazott művészetek terén szerzett tudásuk, ismereteik konvertálhatók legyenek a mindennapokban. A hangsúlyt a gyakorlati képzésre, az alkotásra, a különféle anyagok, technikák, módszerek tevőleges megismerésére helyezzük, biztosítva a művészettörténeti, esztétikai, elméleti hátteret is.

A művészeti szakirányon tanuló diákjaink részére olyan grafikai szoftverhasználati ismereteket nyújtunk, melyek révén a számítógépet, mint eszközt képesek lesznek használni műveik elkészítéséhez.

Képzési cél:

Olyan rajzi és vizuális kultúrával rendelkező középfokú művészeti szakember képzése, aki rendelkezik a sokszorosítható grafikai illusztráció, reklámgrafikai tervek készítése, a számítógépes kiadványszerkesztés, számítógépes animáció, videofilm készítés, illetve ezek együttes alkalmazását megkívánó interaktív multimédiás termék előállításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Tisztában van a munkája végzéséhez szükséges technikai eszközök, programok használatával, lehetőségeivel.

A felvételi vizsga és a felvételi pontok számítása:

A felvételi rangsor alapját képező felvételi pontokat a következőképpen számítjuk (mindenütt a megszerezhető maximális pontszámot tüntettük fel):

Hozott pontok: 100 pont
A felsorolt tantárgyak 7. évfolyamon szerzett év végi és 8. évfolyamon szerzett félév végi osztályzatainak összege:

 • magyar nyelv és irodalom (két tantárgy esetén a jegyek kerekített átlaga)
 • történelem
 • idegen nyelv
 • matematika
 • rajz

Szakmai alkalmassági felvételi vizsga: 100 pont
Az szakmai alkalmassági vizsgála területei és a tanuló által szerezhető részpontszámok:

 • rajz (30 pont)
 • festés (30 pont)
 • kreatív tervezés (30 pont)
 • otthon készült önálló munkák (10 pont)

További információ:

 • általános felvételi információk:
  Szabóné Sánta Julianna igazgatóhelyettes, pályaválasztási felelős (Telefon: 76/502-356)
 • szakmaspecifikus felvételi (és átjelentkezési) információk:
  Lovas Tibor művészeti vezető
  (Telefon: 76/502-350; E-mail: lovas@katedra-iskola.hu)