HEFOP

Kompetencia alapú oktatás a Katedrában

A projektet bemutató prezentáció »
A projekt bemutatása »
A projekt záró dokumentuma »

Iskolánk 2006-ban sikeres pályázatával 17.800.000 forint fejlesztési forrást nyert el a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Operatív Programjának HEFOP/2005/3.1.3. "Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra" című pályázatán. ("Mi a kompetencia" - prezentáció)

A 2006-ban indult 24 hónapos program során

 • mintegy 5,5 millió forintot fordíthattunk eszközök, többek között laptopok, projektorok és digitális táblák vásárlására
 • sor került az intézményvezetésből 2 fő és a tantestület további 6 tagjának továbbképzésére
 • valamennyi 9. osztályos tanulónk a közismereti óráik egy részén kompetenciaalapú oktatásban részesül
 • A kompetenciafejlesztés kiemelt területei:
  • a szövegértés-szövegalkotás
  • a matematikai logika
  • az életpálya építés
  • az idegen nyelv
  • és az info-kommunikációs technológia

Mi tette szükségessé a pályázat megírását? ("Kihívások" - prezentáció) Miért jó, hogy élhetünk a pályázat által nyújtott lehetőségekkel?

  hefop
 • Az EU integráció megköveteli a képzett munkaerőt, s ez hatást gyakorol az oktatásra.
 • A 9. évfolyamosok bemeneti mérésének elemzése tükrözi a tanulóink körében fellépő leggyakoribb problémákat (motiválatlanság, nem hatékony tanulási módszerek, tanulási kudarc, pszichés és szomatikus panaszok), melyek a régi poroszos módszerekkel, a zömében frontális osztálymunkára építve nem megoldhatók.
 • A törvényileg előírt közismereti középiskolai tananyag mellett diákjainknak komoly szakmai (középfokú informatikai és alkalmazott grafikusi) ismereteket is el kell sajátítani. Mindkét szakma rohamosan fejlődik. A tanulási folyamat diákjaink számára sem zárul le a tanulmányok befejeztével. Csak úgy lesznek képesek megállni helyüket az életben, ha megtanítjuk őket tanulni, ha kialakítjuk, illetve fejlesztjük azokat a kompetenciákat, melyek segítik őket megszerzett ismereteik alkalmazásában, ha felkészítjük őket az egész életen át tartó tanulásra.

Intézményünk feladata, hogy a központilag kifejlesztett programokat a helyi sajátosságokhoz és környezet igényeihez igazítsa. Tennivalónk továbbá, hogy más közoktatási intézményeket is hozzásegítsünk a program során létrehozott új tartalmak és módszerek megismeréséhez. A velünk együttműködő általános iskolákat, felsőoktatási intézményeket tájékoztatjuk arról, hogy miként vált be az új pedagógiai program. A kialakuló párbeszéd tapasztalatait felhasználjuk az eljövendő tanévek oktató-nevelőmunkájának megtervezéséhez, színvonalasabbá tételéhez.

A HEFOP-ról képekben