Pénzügyi oktatási program

Története

penz 2008-ban 30 iskola, köztük a Katedra Középiskola is pályázott és csatlakozott a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Pénzügyi Oktatási programhoz. Iskolánk két tanára, Détári Csaba és Szijártó Sándor kezdte el a törzsanyag oktatását, miközben a tanítás során összegyűjtött tapasztalataikat, módosító javaslataikat eljuttatták a programot működtető alapítványhoz. 2009-ben ismét pályázott iskolánk, és ezzel jogosultak lettünk arra, hogy csatlakozzunk a Pénziránytű Iskolahálózathoz. Ez egy három évre szóló cím, amely kötelezettségekkel is jár.

    Ezek a következők:
  • Vállaljuk iskolánkban a pénzügyi tudatosság, illetve az arra való nevelés programjának bevezetését.
  • Az intézményünk aktív kapcsolatot tart fenn a gazdasági/pénzügyi tudatosság fejlesztéséért tevékenykedő civil vagy szakmai szervezetekkel, intézményekkel.
  • A Nat kiemelt feladatai közül a program megvalósítása során vállaljuk a gazdasági nevelés, illetve a kulcskompetenciák közül a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia fejlesztését, ezen belül nagy hangsúlyt helyezünk a pénzügyi/fogyasztói kultúra elterjesztésére.
  • Az oktató-nevelő munkában törekszünk a gyakorlati tevékenységek képzésben történő integrálására és a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységekre.
  • A gazdasági nevelést tanórán és/vagy iskolán kívüli tanulási színtéren is megvalósítjuk.

Oktatás

Iskolánkban az előző években elsősorban szakkör keretein belül valósult meg a program oktatása. 2010-es tanévtől a földrajz tantárgyba integrálva történik a képzés. Az iskola többi tanulója kisebb óraszámban és életkori sajátosságainak megfelelően földrajz, történelem, társadalomismeret, illetve osztályfőnöki órán ismerkedhet a gazdaság legfontosabb kérdéseivel.

Események

Immár hagyománnyá válik beiskolázási időszakban, hogy nyílt napjainkon a szülők és gyermekeik is bekapcsolódhatnak a pénzügyi oktatásba. Játékos formában ismerkedhetnek meg a Pénzügyi Oktatási Program célkitűzéseivel, és egy maradandó élmény birtokával a tarsolyukban távozhatnak. Nagyon sokan a felvételt nyert diákok közül később is emlegetik, milyen jó volt egy kicsit más formában is tanulni.

2010 tavaszán a Diáknapon az érdeklődők az oktatási program többszereplős (multiplayer) gazdasági játékaival ismerkedhettek. Ezek elsősorban arra a célra készültek, hogy iskolatermi környezetben, egy oktató vezetésével és felügyeletével lehessen játszani. Természetesen bárki használhatja őket, de érdemes fejben tartani, hogy ez csupán egy szituáció, ami a valós életet csak megközelíti, modellezi. A diákok és tanáraik is nagyon jól érezték magukat és a csoki-díjakért "késig menő" harcot folytattak.

Eredmények

Balázs Dániel 12.b osztályos tanuló 2009-2010-es tanévben a MNB által meghirdetett "Tőzsdejátékban" egyéni 3. helyezést ért el.

Pénziránytű iskolahálózat

A gazdasági életben -azaz a mindennapok során-, állandóan döntéseket kell hoznunk. Ebben a bonyolult világban mindenki szeretne minél jobban eligazodni. Éppen ezért a gazdasági nevelést kiemelten fontosnak tartjuk az iskolában. A gazdasági és vállalkozási ismeretek oktatásának célja és lényege, hogy megértessük az alapfogalmakat és alapösszefüggéseket. A valós szituációk és döntések modellezésével keltjük fel diákjaink érdeklődését, ezáltal játékos formában történik a készségfejlesztés. Az így megszerzett sikerélmény birtokában a gazdasági folyamatok mélyebb megismerése is könnyebbé válik a fiatalok számára.

A fenti célok megvalósítására hozta létre a MNB a Pénziránytű Iskolahálózatot.

Ehhez iskolánk is csatlakozott 2008-ban, mert a program létrehozói által megfogalmazott célok (lásd www.penziskola.hu) teljes mértékben megfelelnek iskolánk képzési, nevelési céljainak. Olyan állampolgárokat szeretnénk útjukra bocsátani, akik a XXI. század elvárásainak megfelelően képesek önálló ismeretszerzésre és az így megszerzett tudás birtokában felelős döntéseket tudnak hozni saját és környezetük boldogulása érdekében.