Támogatóink

Köszönetnyilvánítás

Az iskola valamennyi dolgozója és tanulója nevében köszönjük támogatóinknak, hogy (a Szht. 4. § (5), illetve az 5. § (2) bekezdése alapján tárgyévben képződő) bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettségük terhére nyújtott fejlesztési támogatással segítették a Katedra Középiskolában folyó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását.

Vezetőség